💅Nové odstínky Rocklac 5 ml nyní v prodeji a sleva 15% na gumové báze!

Pravidla věrnostního programu Enii Club

Speciální program pro věrné zákazníky Věrnostního programu Enii Club je organizován a spravován společností ENII-trade, s.r.o. se sídlem Vodní 111, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 27668762.

Věrnostní systém je určen pro zákazníky Věrnostního programu, kteří v internetovém obchodě Enii-nails.cz na území České republiky nakoupili zboží.

Cílem Věrnostní programu Enii Club je odměňovat zákazníky Enii Clubu, kteří jsou účastníky Věrnostního programu a poděkovat jim za jejich věrnost a důvěru poskytnutím cenového zvýhodnění produktů při splnění níže uvedených podmínek.

Níže uvedené všeobecné podmínky Věrnostního programu ustanoví práva a závazky jeho účastníků. Tato pravidla vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.enii-nails.cz.

Všeobecné podmínky Věrnostního programu Enii Club

Definice:

  1. „Věrnostní program Enii Club” (nebo jen „Věrnostní program”) je věrnostní systém organizovaný a spravovaný společností ENII-trade, s.r.o., který umožňuje získat účastníkům Věrnostního programu speciální odměnu na základě počtu nasbíraných věrnostních bodů.
  2.  „Zákaznický účet” je účet registrovaného zákazníka Věrnostního programu Enii Club. Obsahuje informaci o počtu nasbíraných věrnostních bodů.
  3.  „věrnostní bod” – „Eniicoin" – reprezentuje hodnotu získanou za nákup produktů účastníkem Věrnostního programu Enii Club.
  4.  „internetový obchod” – prodejní místo dostupné na internetových stránkách www.enii-nails.cz.
  5. „Účastník věrnostního programu Enii Club” – je registrovaný zákazník do Věrnostního programu Enii Club, který dal souhlas se svou registrací do věrnostního systému dle stanovených podmínek. Souhlas je udělen elektronicky při registraci v internetovém obchodě Enii-nails.cz.

1 Podstata věrnostního systému programu Enii Club 

1.1 V rámci Věrnostního programu sbírá Účastník věrnostního systému věrnostní body – Eniicoiny na svůj zákaznický účet za jím realizované nákupy v internetovém obchodě Enii-nails.cz.

1.2 Účastník Věrnostního programu je identifikován – spojen se svým zákaznickým účtem pomocí e-mailové adresy a hesla.

1.3 Výměnou za nasbírané věrnostní body může Účastník věrnostního programu získat cenově zvýhodněné produkty dle zde definovaných pravidel.

1.4 Výhody vyplývající z Věrnostního programu ani nasbírané věrnostní body nelze postoupit či prodat jinému Účastníkovi věrnostního programu.

1.5 Nasbírané věrnostní body nelze směnit za peněžní hotovost.

2 Účast ve Věrnostním programu Enii Club

2.1 Účastníkem Věrnostního programu se může stát jakákoliv plnoletá osoba, která uvede svou korespondenční adresu na území České republiky. Osoby mladší 18 let se mohou Věrnostního programu účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

2.2 Účast ve Věrnostním programu je osobní a nepřenosná.

2.3 Každý Účastník věrnostního programu může sbírat věrnostní body pouze na jeden zákaznický účet.

2.4 Aby mohl být zájemce zařazen do Věrnostního programu Enii Club, musí vyplnit a potvrdit registrační formulář, který je k dispozici v internetovém obchodě na adrese:  odkaz na registrační formulář v elektronické podobě. Vyplňované údaje musí být kompletní a pravdivé.

2.5 ENII-trade, s.r.o. si vyhrazuje právo nezaregistrovat do databáze zájemce, kteří předložili formuláře, ve kterých jsou neúplné údaje.

2.6 Věrnostní systém se týká pouze skupiny: Koncový zákazník. Ostatní zákaznické skupiny jsou vyloučeny.

3 Systém sbírání věrnostních bodů na věrnostní účet Účastníka věrnostního programu:

3.1 ENII-trade, s.r.o. se zavazuje Účastníkovi věrnostního programu přiznat věrnostní body za nákup výrobků v internetovém obchodě www.enii-nails.cz.

3.2 Počet přiznaných věrnostních bodů odpovídá výši hodnoty nákupu provedeného v korunách českých (Kč).

Za každých utracených 10 Kč náleží účastníkovi Věrnostního programu

 1 věrnostní bod – Eniicoin.

3.3 ENII-trade, s.r.o. si vyhrazuje právo změnit systém přidělování bodů.

3.4 Po uskutečnění nákupu v internetovém obchodě www.enii-nails.cz budou Účastníkovi věrnostního programu na jeho zákaznický účet připsány body dle výše nákupu.

3.5 Po uskutečnění nákupu v internetovém obchodě www.enii-nails.cz jsou věrnostní body přiřazeny všem registrovaným zákazníkům, a to automaticky po 30 dnech od nákupu.

3.6 V případě nepřihlášení k zákaznickému účtu při nákupu v internetovém obchodě www.enii-nails.cz si ENII-trade, s.r.o. vyhrazuje právo nekompenzovat věrnostní body a Účastník věrnostního programu přichází o věrnostní body, které mohl získat za tento nákup.

3.7 V případě zakoupení dárkového voucheru budou věrnostní body přičteny tomu, kdo dárkový voucher zakoupí, a nikoli tomu, kdo voucher použije k úhradě za zboží.

4 Směna věrnostních bodů za slevu:

4.1 Směna věrnostních bodů může proběhnout pouze během nákupu na e-shopu www.enii-nails.cz.

Směna věrnostních bodů za cenové zvýhodnění produktů probíhá následujícím způsobem:

1 Eniicoin – sleva 1 Kč na jakýkoliv výrobek.

4.2 Sleva bude poskytnuta na výrobek s výjimkou dopravného a doběrečného. 

4.2.1 Slevu lze uplatnit až do výše 80 % z celkové ceny objednávky bez dopravy a doběrečného.

4.3 Nasbírané věrnostní body nemohou být v žádném případě směněny za hotovost ani převedeny na jinou osobu.

4.4 Účastník Věrnostního programu může být kdykoliv na vlastní žádost vyřazen z databáze. V tomto případě zákazník pošle žádost na výmaz na e-mailovou adresu: info@eniinails.cz. ENII-trade, s.r.o. si vyhrazuje právo na lhůtu na vymazání 30 dnů ode dne obdržení žádosti k výmazu.

4.5 ENII-trade, s.r.o. si vyhrazuje právo nepřiznat, nebo zpětně odebrat věrnostní body Účastníkům věrnostního programu, kteří porušují pravidla stanovená v těchto Všeobecných podmínkách a nenapraví takové porušení ani v přiměřené lhůtě po upozornění ze strany ENII-trade, s.r.o.  V případě opakovaného porušení Všeobecných podmínek může ENII-trade, s.r.o. přistoupit ke zrušení Věrnostního programu.

5 Ukončení nebo přerušení Věrnostního programu

5.1 ENII-trade, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit nebo přerušit věrnostní systém a Věrnostní program Enii Club.

5.2 V případě ukončení nebo přerušení věrnostního systému bude společnost ENII-trade, s.r.o. o této skutečnosti informovat Účastníky věrnostního programu na internetových stránkách www.enii-nails.cz.

5.3 V případě ukončení nebo přerušení Věrnostního programu může Účastník věrnostního programu uplatnit dosud nasbírané body a směnit je za cenové zvýhodnění výrobků, nasbíral-li je v množství a čase nezbytném ke splnění podmínky pro směnu v souladu s pravidly popsanými v tomto dokumentu. V opačném případě nasbírané body propadají.

6 Ochrana osobních dat

6.1 Účastník věrnostního programu potvrzuje svým souhlasem, že se seznámil a že souhlasí se Zásadami ochrany osobních údajů.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.