30.11.2018 Liptovský Mikuláš -proškolení značky Enii nails